καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ (John 16:3)

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  And They Will Do These Things Because They Know Neither the Father Nor Me

The text is, “καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ”.

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

ποιήσουσιν -> third person, plural, future, active, indicative verb -> they will do

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

οὐκ -> negative particle -> neither

ἔγνωσαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they knew

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

οὐδὲ -> coordinating disjunctive conjunction -> nor

ἐμέ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

The meaning of this verse is,

And they will do these things because they know neither the Father nor me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ (John 16:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation