καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς (John 8:32)

The estimated reading time for this post is 26 seconds

Title:  And You Will Know the Truth, and the Truth Will Set You Free

The text is, “καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“γνώσεσθε”:  second person, plural, future, middle, indicative verb meaning “you will know”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἀλήθειαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “truth”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀλήθεια”:  feminine, singular, nominative noun meaning “truth”.

“ἐλευθερώσει”:  third person, plural, future, active, indicative verb meaning “will set free”.

“ὑμᾶς”:  second person, personal, plural, accusative pronoun meaning “you”.

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς (John 8:32) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation