Καὶ ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας (I John 3:19)

The estimated reading time for this post is 80 seconds

Title: And in This We Will Know That We are of The Truth

The text is, “Καὶ ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν. καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν”.

Καὶ -> coordinating additive conjunction → and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word → in

τούτῳ -> neuter, singular, dative, demonstrative pronoun → this

γνωσόμεθα -> first person, plural, future, middle, indicative verb → we will know

ὅτι -> subordinating complementary conjunction → that

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word → of

τῆς -> feminine, singular, genitive article → the

ἀληθείας -> feminine, singular, genitive noun → truth

ἐσμέν -> first person, plural, present, indicative verb → we are

καὶ -> coordinating additive conjunction → and

ἔμπροσθεν -> preposition taking the genitive for its object word → before

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun → him

πείσομεν ->first person, plural, present, active, indicative verb → we reassure

τὴν -> feminine, singular, accusative article → the NRIEH**

καρδίαν -> feminine, singular, accusative noun → heart

ἡμῶν -> first person, personal, genitive pronoun → our

The meaning of this verse is,

And in this we will know that we are of the truth, and we reassure our heart before him.”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας (I John 3:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation