καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ’ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν (I John 3:3)

The estimated reading time for this post is 83 seconds

Title:  And Any Having This Hope in Him Purifies Himself, Just as He is Pure

The text is, “καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ’ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν”.

καὶ -> coordinating additional conjunction -> and

πᾶς -> masculine, singular, nominative adjective -> any

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH**

ἔχων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> having

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> NRIEH

ἐλπίδα -> feminine, singular, accusative noun -> hope

ταύτην -> feminine, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

ἐπ’ -> preposition taking the dative for its object word -. in

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

ἁγνίζει => third person, singular, present, active, indicative verb -> purifies

ἑαυτόν -> third person, reflexive, masculine, singular, accusative pronoun -> himself

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> just as

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

ἁγνός -> masculine, singular, nominative adjective -> pure

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

The meaning of this verse is,

And all having this hope in him purifies himself, just as he is pure.”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ’ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν (I John 3:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation