ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ φῶς εἰμι τοῦ κόσμου (John 9:5)

The estimated reading time for this post is 27 seconds

Title:  While I Am In the World, I Am the Light of the World

The text is, “ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ φῶς εἰμι τοῦ κόσμου”.

“ὅταν”:  subordinating temporal conjunction meaning “while”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the”.

“κόσμῳ”: masculine, singular, dative noun meaning “world”.

“ὦ”:  first person, singular, present, subjunctive verb meaning “I am”.

“φῶς”:  neuter, singular, nominative noun meaning “the light”.

“εἰμι”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “I am”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“κόσμου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “world”.

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ φῶς εἰμι τοῦ κόσμου (John 9:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation