ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ (John 12:43)

The estimated reading time for this post is 39 seconds

Title:  For They Loved the Glory of Men More at All Than the Glory of God

The text is, “ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ”.

“ἠγάπησαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they loved”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“δόξαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “glory”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “of men”.

“μᾶλλον”:  comparative adverb meaning “more”.

“ἤπερ”:  particle meaning “than at all”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“δόξαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “glory”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God”.

The meaning of this verse is,

For the loved the glory of men more than at all the glory of God.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ (John 12:43) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation