ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ (John 14:19)

The estimated reading time for this post is 66 seconds

Title:  A Little More and the World No Longer Sees Me

The text is, “ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε”.

ἔτι -> temporal adverb -> more

μικρὸν -> neuter, singular, accusative adjective -> a little

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

οὐκέτι -> temporal adverb -> no longer

θεωρεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> sees

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you | you all | you people

δὲ -> coordinating conjunction -> but

θεωρεῖτέ -> second person, plural, present, active, indicative verb -> see

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ζῶ -> first person, singular, present, active, indicative verb -> live

καὶ -> adverb -> also

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

ζήσετε -> second person, plural, future, active, indicative verb -> will live

The meaning of this verse is,

A little more and the world no longer sees me, but you see me; because I live, you also will live.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ (John 14:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation