ἔλεγον οὖν αὐτῷ· πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί (John 9:10)

The estimated reading time for this post is 29 seconds

Title:  So They Were Saying to Him, “How Then Were Your Eyes Opened?”

The text is, “ἔλεγον οὖν αὐτῷ· πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “they were saying”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“αὐτῷ”:  third person, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“ἠνεῴχθησάν”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “were opened”.

“σου”:  second person, personal, singular, genitive pronoun meaning “your”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὀφθαλμοί”:  masculine, plural, nominative noun meaning “eyes”.

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί (John 9:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation