ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται (John 20:23)

The estimated reading time for this post is 52 seconds

Title:  If You Should Forgive the Sins of Any, They are Forgiven.  If of Any You Should Withhold, They are Withheld

The text is, “ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται”.

ἄν -> subordinating conditional conjunction -> if

τινων -> masculine, plural, genitive, indefinite pronoun -> of any

ἀφῆτε -> second person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> you should forgive

τὰς -> feminine, plural, accusative article -> the

ἁμαρτίας -> feminine, plural, accusative noun -> sins

ἀφέωνται -> third person, plural, perfect, passive, indicative verb -> they are forgiven

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> them

ἄν -> subordinating conditional conjunction -> if

τινων -> masculine, plural, genitive, indefinite pronoun -> of any

 κρατῆτε -> second person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> you should withhold

κεκράτηνται -> third person, plural, perfect, passive, indicative verb -> they are withheld

The meaning of this verse is,

If you should forgive the sins of any, they are forgiven.  If you should withhold of any, they are withheld.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται (John 20:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation