ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ (John 11:3)

The estimated reading time for this post is 40 seconds

Title:  So the Sisters Sent to Him Saying, “Lord, Look, the One you Befriend is Ill”

The text is, “ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ”.

“ἀπέστειλαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “sent”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“αἱ”:  feminine, plural, nominative article meaning “the”.

“ἀδελφαὶ”:  feminine, plural, nominative noun meaning “sisters”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“λέγουσαι”:  present, active, participial, feminine, plural, nominative verb meaning “saying”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“ἴδε”:  interjection meaning, “look”.

“ὃν”:  masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “whom”.

“φιλεῖς”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you befriend”.

“ἀσθενεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “is ill”.

The meaning of this verse is,

So the sisters sent to him, saying, “Lord, look, the one you befriend is ill.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ (John 11:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation