καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη (I John 1:4)

The estimated reading time for this post is 42 seconds

Title:  We Write These Things So That Our Joy Might Be Being Filled

The text is, “καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη”.

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

γράφομεν ->  first person, plural, present, active, indicative verb -> write

ἡμεῖς ->  first person, personal, plural, nominative pronoun -> we

ἵνα ->  subordinating purposive conjunction -> so that

ἡ ->  feminine, singular, nominative article -> the INRIEH

χαρὰ -> feminine, singular, nominative noun -> joy

ἡμῶν ->  first person, personal, plural, genitive pronoun -> our

ᾖ -> third person, singular, present, subjunctive verb -> might be

πεπληρωμένη ->  perfect, passive, participial, feminine, singular, nominative verb -> being filled

The meaning of this verse is,

We write these things so that our joy might be being filled.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη (I John 1:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation