καὶ λέγει αὐτοῖς· ἀντλήσατε (John 2:8)

The estimated reading time for this post is 38 seconds

Title:  And He Said to Them, “Draw Out”

The text is:

καὶ λέγει αὐτοῖς· ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he says”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, plural, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ἀντλήσατε”:  second person, plural, aorist, active, imperative verb meaning “draw out”.

“νῦν:  temporal adverb meaning “now”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“φέρετε”:  second person, plural, present, active, imperative verb meaning “take” or “carry”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “to the”.

“ἀρχιτρικλίνῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “head steward”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “they”.

“δὲ” is a coordinating conjunction meaning “and” or “so”.

“ἤνεγκαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative meaning “they carried” or “they took”.

The meaning of this verse is, “And he says to them, ‘Draw out now, and carry to the head steward.’  So they carried.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ λέγει αὐτοῖς· ἀντλήσατε (John 2:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation