καὶ λέγει αὐτοῖς ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ (John 2:8)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title -> And He Said to Them, “Draw Out Now and Take to the Head Steward”

The text is, “καὶ λέγει αὐτοῖς ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ οἱ δὲ ἤνεγκαν”.

καὶ λέγει αὐτοῖς· ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν

καὶ -> coordinating conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he says CER* said

αὐτοῖς -> third person, personal, plural, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ἀντλήσατε -> second person, plural, aorist, active, imperative verb -> draw out

νῦν -> temporal adverb -> now

καὶ -> coordinating conjunction -> and

φέρετε -> second person, plural, present, active, imperative verb -> take

τῷ -> masculine, singular, dative article -> to the

ἀρχιτρικλίνῳ -> masculine, singular, dative noun -> head steward

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> they

δὲ is a coordinating conjunction -> and or so

ἤνεγκαν -> third person, plural, aorist, active, indicative -> they took

The -> of this verse is, And he said to them, “Draw out now, and take to the head steward.” So they took.

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “ἔρχεται” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ λέγει αὐτοῖς ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ (John 2:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation