καὶ εἶπεν ποῦ τεθείκατε αὐτόν (John 11:34)

The estimated reading time for this post is 36 seconds

Title:  And He Said,”Where Have You Laid Him?”

The text is, “καὶ εἶπεν ποῦ τεθείκατε αὐτόν λέγουσιν αὐτῷ κύριε ἔρχου καὶ ἴδε”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he said”.

“ποῦ”:  interrogative particle meaning “where”.

“τεθείκατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “you have laid”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“λέγουσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “they said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“ἔρχου”:  second person, singular, present, middle, imperative verb meaning “come”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἴδε”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “see”.

The meaning of this verse is,

And he said, “Where have you laid him?”  They said to him, “Lord, come and see”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ εἶπεν ποῦ τεθείκατε αὐτόν (John 11:34) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation