καὶ εἶπαν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος (John 9:12)

The estimated reading time for this post is 30 seconds

Title:  And They Said to Him, “Where is He?”

The text is, “καὶ εἶπαν αὐτῷ ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος λέγειὐκ οἶδα”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ποῦ”:  interrogative particle meaning “where”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he says”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἶδα”:  first person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “I do know”.

The meaning of this verse is,

And they said to him, “Where is he?”  He says, “I do not know.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ εἶπαν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος (John 9:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation