εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε (John 5:47)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title:  But if His Writings You Do Not Believe

The text is, “εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“τοῖς”:  neuter, plural, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐκείνου”:  masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “his”.

“γράμμασιν”:  neuter, plural, dative noun meaning “writings”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“πιστεύετε”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “you believe”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“τοῖς”:  neuter, plural, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐμοῖς”:  neuter, plural, dative, possessive adjective meaning “my”.

“ῥήμασιν”:  neuter, plural, dative noun meaning “words”.

“πιστεύσετε”: second person, plural, future, active, indicative verb meaning “you will believe”.

The meaning of this verse is,

But if his writings you not believe, how will you believe my words?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε (John 5:47) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation